Konsulter/CV:s

Advalues konsulter har lång erfarenhet inom marknad, kommunikation och affärsutveckling. Utöver erfarenhet från verksamhetsområdena har samtliga även erfarenhet av ledarskap och projektledning och vana att arbeta i såväl små och
medelstora företag som i stora komplexa organisationer.

Mattias Bjurman, Projektledare/konsult
LinkedIn: http://linkedin.com/in/mattiasbjurman

Pernilla Bergman, Projektledare/konsult
LinkedIn: http://linkedin.com/in/pernillabergman

Pia Klamming, Projektledare/konsult
LinkedIn: http://linkedin.com/in/pia-klamming