De 5 viktigaste trenderna inom marknadsföring 2018

När vi nu precis har lämnat 2017 bakom oss är det spännande att fundera kring vilka frågor som kommer att vara mest aktuella under det kommande året. Under 2018 ser vi i huvudsak 5 trender som var och en innehåller ett antal intressanta frågor:

Fokus på resultat – konvertering
Många besökare på hemsidan, visningar på LinkedIn och välbesökta seminarier är mycket bra, inte minst för varumärket. Men vad besökarna gör på hemsidan, om de faktiskt läser artikeln på LinkedIn och om de blir inspirerade att tänka nytt och agera är nyckeln till framgång. Under 2018 kommer fokus på konvertering av besökare, leads och kunder att öka. Avgörande blir kunskap om kunden, tydliga mål, att de egna målsättningarna stödjer kundernas och att uppföljning och förbättringar görs löpande.

”Digital marknadsföring” blir ”marknadsföring”
Digitaliseringen inom marknadsföringen har kommit långt och kommer att utvecklas snabbt även under 2018, inte minst med tanke på ökat fokus på dataanalys, marketing automation och på grund av GDPR (General Data Protection Regulation). Men när merparten av marknadsföringen är digital, och ingen pratar om fysisk marknadsföring, är det då inte bara marknadsföring, punkt.

Digitalt innebär oftast en eller flera kanaler av många, ett av flera sätt att göra analys eller ett av flera sätt att möta kundernas behov. De mest framgångsrika företagen inser detta och kommer att behandla marknadsföringen som en helhet som stödjer kundernas köpresor och företagets affärsmål. De inser att det ytterst är kunderna som avgör på vilket sätt de vill möta företaget och att i en digitaliserad värld kommer värdet av det som inte kan digitaliseras att öka.

Driva egna kanaler och investera i medarbetarnas personliga varumärken
2018 kommer fler företag att inse fördelarna med att driva egna kanaler och potentialen i att investera i medarbetarnas personliga varumärken. När fler medarbetare bygger personliga varumärken, bl a i företagets egna kanaler, stärker det även företaget. En effekt av detta och att tekniska hjälpmedel blir billigare och bättre är även att såväl texter som rörlig kommunikation kommer att produceras internt i högre grad än tidigare. En följd blir att en ny typ av kompetens efterfrågas, ”marknadsjournalister”, som producerar ”journalistiskt” kvalitativt material som även innehåller ett marknadstänk.

Content marketing som engagerar din publik
Vikten av content marketing ökar. Kontakten med företagens representanter sker senare i köpprocessen och på vägen dit söker kunderna information på egen hand. De företag som kommer att lyckas bäst är de som lyckas engagera en tydligt definerad publik som söker din kompetens och litar på att du ger dem information, råd och hjälp. Innehåll med bra kvalitet (som människor eg. är beredda att betala för) är betydligt viktigare än kvantitet. Material av hög kvalitet har också längre livslängd och kan återanvändas.

Marknadsföring, digital utveckling och design stärks som ledningsfrågor
Marknadsavdelningar kommer att arbeta allt närmare HR, IT, produkt-, kanal- och affärsutveckling. Inte minst företagets kundresor som många gånger innefattar ett flertal avdelningar kräver det. Det handlar om att utveckla och leverera företagets erbjudande genom medarbetare, nya produkter och tjänster, nya digitala verktyg och kanaler på nuvarande och nya marknader.
Att stärka företagets kundfokus både operativt och strategiskt.

Fler marknadsförare kommer därför att arbeta mer tvärfunktionellt, öka sin kunskap om andra avdelningar och utveckla sina metoder för skapa mer kundvärde och innovation. Fler företag kommer därför att se över sin organisation och i högre grad prioritera kompetenser inom marknadsföring, digital utveckling och design hos ledningsgrupp och styrelse.

God fortsättning på 2018!
Mattias Bjurman & Pernilla Bergman