Nytt år – Nya utmaningar!

Januari – så var vi då där igen…

Varje år börjar vi på något sätt om. Nytt verksamhetsår, nya intäkts- och kostnadsbudgetar, nya projektplaner och både nya och gamla kunder att bearbeta.
Har du rätt resurser internt för dina utmaningar under året? Eller behöver du kanske förstärka med en erfaren projektledare eller chef utifrån?

Vi på Advalue kan hjälpa dig med:

  • INTERIMSLÖSNINGAR
    Ibland uppstår tillfälliga behov av hjälp, t ex i samband med en pågående rekrytering, föräldraledighet eller sjukdom. Då kan en interimslösning på hel- eller deltid vara ett kostnadseffektivt sätt att hålla igång verksamheten.
  • PROJEKTLEDNING
    En erfaren projektledare kan förkorta projekttiden och generera resultat snabbare. Att hålla deadlines, budget och leverera resultat är en konst i sig.
facebooktwitterlinkedinmail

Den ”nya” kundresan

Den nya digitala verkligheten gör att förutsättningarna för marknadsföring och försäljning förändras. Kunderna söker allt mer information själva, de letar priser, läser recensioner av användare och vill t ex gärna testa en ”gratisversion” innan beslut tas om en investering. Det blir därför allt viktigare att verkligen förstå kundens köpresa.

Det blir alltså allt viktigare att ta vara på information och lära sig så mycket som möjligt om sina kunder och hur deras behov ser ut:

-En möjlig förändring är att marknadsavdelningen förändras mot att bli ”Kundavdelningen/Customer Department” och ”Chief Marketing Officers (CMO:s)” kan då bli ersatta av en ny typ av ledare, ”Chief Customer Officers (CCO:s.)

Hur mycket vet du om dina kunder? Vilka är de mest lönsamma? Hur söker de information inför ett beslut eller ett köp? Vad behöver de veta för att blir inspirerade, få ökad kunskap och intresse, se ett verkligt behov och för att kunna ta rätt beslut?
Hur hjälper du dem?

facebooktwitterlinkedinmail

Varför ta in en extern projektledare?

Har du varit med om att ni inte fått de önskvärda resultaten i de projekt ni drivit? Eller att det saknas projektledare internt?

Genom att ta in en projektledare utifrån får du in någon med lång projektledarerfarenhet, med perspektiv och tid att fokusera fullt ut på att leverera resultat.

Har projekt som påverkar flera avdelningar ett tydligt och gemensamt mål kring vart ni ska och vilket resultat ni vill få ut?

Det är viktigt att från början fastställa projektdirektivet dvs. projektets bakgrund, syfte och mål, avgränsningar, budget och tidplan samt vilka interna resurser som ska delta. Genom att grunden är väl genomtänkt spar man både tid och pengar längre fram.

Har du samtidigt krav på kostnadseffektivitet och att hålla i budgeten?

Genom en bra projektplanering med delleveranser och fokus på ”quick-wins” under projektet, kan effekterna komma redan innan projektet avslutas.

Är detta frågor du brottas med och skulle vilja prata mer om – hör av dig!

beach-1033294_1920

 

facebooktwitterlinkedinmail