Den ”nya” kundresan

Den nya digitala verkligheten gör att förutsättningarna för marknadsföring och försäljning förändras. Kunderna söker allt mer information själva, de letar priser, läser recensioner av användare och vill t ex gärna testa en ”gratisversion” innan beslut tas om en investering. Det blir därför allt viktigare att verkligen förstå kundens köpresa.

Det blir alltså allt viktigare att ta vara på information och lära sig så mycket som möjligt om sina kunder och hur deras behov ser ut:

-En möjlig förändring är att marknadsavdelningen förändras mot att bli ”Kundavdelningen/Customer Department” och ”Chief Marketing Officers (CMO:s)” kan då bli ersatta av en ny typ av ledare, ”Chief Customer Officers (CCO:s.)

Hur mycket vet du om dina kunder? Vilka är de mest lönsamma? Hur söker de information inför ett beslut eller ett köp? Vad behöver de veta för att blir inspirerade, få ökad kunskap och intresse, se ett verkligt behov och för att kunna ta rätt beslut?
Hur hjälper du dem?